הגידו כן לזקן, 2014
יסמן נומן, עץ ומוטות אלומיניום, 15X15X60 ס''מ, הוצג בגלרית ספייס גן העיר, 2016

הגידו כן לזקן, 2014