תפרים, 2009
תפרים, חבל וטיח על עץ, 40X40 ס''מ, הוצג בסים גלריה, 2009

תפרים, 2009

מקומטות, 2009
מקומט, טכניקה מעורבת על קנווס, 2009

מקומטות, 2009

מקומטות ההוד והדר של פעם התקמט והלך, הדמויות אינן מאופיינות בתווי פניהן אלא ברגליהן, ובקמטי הלבוש. הוצג ב2009 בגלריה גלרינה - בת שלמה.   …