מקומטות, 2009
מקומט, טכניקה מעורבת על קנווס,100X40ס"מ, 2009

מקומטות, 2009

מקומטות ההוד והדר של פעם התקמט והלך, הדמויות אינן מאופיינות בתווי פניהן אלא ברגליהן, ובקמטי הלבוש. הוצג ב2009 בגלריה גלרינה - בת שלמה.   …