גבולות, 1982
_מחסום-תצריב-וקולוגרף

גבולות, 1982

התקפלות, 1982 נוף מרוכסן, 1982 גבולות, 1982

סגירת תפריט