משקפיים לבנות, 1971
משקפיים לבנות, תצריב צילומי, 52x37 ס״מ, 1971

משקפיים לבנות, 1971

שפתיים כחולות, תצריב צילומי, 50x65 ס״מ, 1971