מצב הרוח, 2018
מצב הרוח, צינורות ביוב ושבשבות, מידברן 2017, צילום: אילנית .....

מצב הרוח, 2018

סגירת תפריט