מצב הרוח, 2018
מצב הרוח צינורות ביוב ושבשבות, הוצג במידברן 2017 צילום: אילנית ..... פסל ארעי ברוח Burningman Festival, בנוי באופן מודולרי מחלקי צינורות ביוב המחברים בין ה"רוח" לאדמת המדבר. השבשבות מראות את מצב ה"רוח", את כיוונו ומהירותו.

מצב הרוח, 2018