קו ירוק, 1981
נואבה, תצלום ושקיות חול, 60x40 ס״מ, 1981

קו ירוק, 1981

קו ירוק,תצלום ואדמה, 60x50 ס״מ, 1981 הסנה הבוער ,עץ וחבל, 60x40 ס״מ, 1978