מצב הרוח, 2017
מצב הרוח צינורות ביוב ושבשבות, מידברן 2017

מצב הרוח, 2017

מסכים, רישום על קרטון, 260X150 ס"מ, 2012 תשליך, רישום על קרטון, 125X90 ס"מ, 2012 דיוקן באריזה, רישום על קרטון, 125X90 ס"מ, 2012 דיוקן באריזה,…

סגירת תפריט