מחדליון, 1974
מחדליון, 1974 הדפס רשת ומראה כפולה

מחדליון, 1974

הפנתרים השחורים, ציור על עץ לבוד, 1969 יאללה, בית"ר, תצריב, גד אולמן, 1972 הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבו ד, 170X80…

סגירת תפריט