קנה מידה, 1981
קנה מידה, הדפס רשת, 100x70 ס״מ, הוצג בגלריה ארבל, 1982

קנה מידה, 1981

קנה מידה טקסט טקסט קנה מידה 2, הדפס רשת, 100x70 ס״מ, 1982, הוצג בגלריה ארבל

אבן נייר ומספרים, 1978
אבן נייר ומספרים, הדפס רשת ,1978

אבן נייר ומספרים, 1978

אבן נייר ומספרים 1, תצלום ,1978 אבן נייר ומספרים 2, תצלום ,1978, גד אולמן

מחדליון, 1974
מחדליון, הדפס רשת, 30X30 ס''מ ומראה כפולה, הוצג בבית האמנים ת"א, 1974

מחדליון, 1974

הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבוד, 170X80, 1976 הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים המהפך, בחירות 1977, תצריב…

משקפיים לבנות, 1971
משקפיים לבנות, תצריב צילומי, 52x37 ס״מ, 1971

משקפיים לבנות, 1971

שפתיים כחולות, תצריב צילומי, 50x65 ס״מ, 1971

הזמרת בעלת הקרחת, 1969
נמלים, הדפס רשת, 50x70 ס״מ, 1969

הזמרת בעלת הקרחת, 1969

יונסקו, הדפס רשת, 50x70 ס״מ, 1969 הזמרת בעלת הקרחת, ציור אקרילי ורישום פחם, 170x170 ס״מ, 1969