מחדליון, 1974
מחדליון, הדפס רשת, 30X30 ס''מ ומראה כפולה, הוצג בבית האמנים ת"א, 1974

מחדליון, 1974

הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבוד, 170X80, 1976 הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים המהפך, בחירות 1977, תצריב…