אדום, 1965
אדום, מיחבר (אסמבלאז׳),100x40 ס״מ, 1965, הוצג בגלריה כץ (קבוצת 10+)

אדום, 1965

איקס מיקס דריקס, מיחבר (אסמבלאז׳),120x120 ס״מ, 1965