ממצאים, 1982
מימצאים 3, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982

ממצאים, 1982

קו בר לב, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982 מימצאים 2, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982 מימצאים 1, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982

אדום, 1965
אדום, מיחבר (אסמבלאז׳),100x40 ס״מ, 1965, הוצג בגלריה כץ (קבוצת 10+)

אדום, 1965

איקס מיקס דריקס, מיחבר (אסמבלאז׳),120x120 ס״מ, 1965