קו ירוק, 1981
נואבה, תצלום ושקיות חול, 60x40 ס״מ, 1981

קו ירוק, 1981

קו ירוק,תצלום ואדמה, 60x50 ס״מ, 1981 הסנה הבוער ,עץ וחבל, 60x40 ס״מ, 1978

ממצאים, 1982
מימצאים 3, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982

ממצאים, 1982

קו בר לב, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982 מימצאים 2, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982 מימצאים 1, עץ ואבן, 70x50 ס״מ, 1982