תצריבי נחושת

במרחב הציבורי

האמן הוציא את טכניקת התצריב מסדנת האמן והציב את הלוח הצרוב כמין אובייקט בחלל הציבורי. כמו כן הגדיל הדפסי רשת מגודל של נייר לממדים של חלל כניסה רחב ידיים. 

וגר זאב עם כבש

טקסט

אסף הרופא, 2005

בית אסיה, 1978

הכרמל,

המלך שלמה

שגריריות לוס אנגל׳ס

מיצב בהמתנה, גלריה עירונית חולון 2008

טקסט  בעקבות תערוכת התקופה

סגירת תפריט