מרחב ציבורי | תצריבי נחושת

שגריריות לוס אנגל׳ס, 2009

אסף הרופא, 2005

הכרמל, 2005

וגר זאב עם כבש, 1987

המלך שלמה, 1984

בית אסיה, 1978