וגר זאב עם כבש, 1987

אסף הרופא, 2005

בית אסיה, 1978

הכרמל,

המלך שלמה, 1984

שגריריות לוס אנגל׳ס, 2009