שפשוף קברים, 2007

שפשוף קברים, 2007
שפשוף קבר,פרוטאז', פרט 1, מסע שורשים בדורנדורף-וגורס, 2007

שפשוף קברים
כחלק ממסע שורשים משפחתי יחד עם אחיו ואחותו תיעד האמן את קברי האבות בטכניקת הפרוטאז' (שפשוף גרפיט על נייר חום) הגזע הכרות בתצלום הוא המקור לסדרת פסלים מגזעים כרותים (לינק)

שפשוף קבר,פרוטאז', פרט 2, מסע שורשים בדורנדורף-וגורס, 2007
שפשוף קבר,פרוטאז' מסע שורשים בדורנדורף-וגורס, 2007
שפשוף קבר,פרוטאז', פרט 3, מסע שורשים בדורנדורף-וגורס, 2007
שפשוף קברים, תצלום, מסע שורשים בדורנדורף-וגורס,2007