איקרוס, 2012

איקרוס, 2012
איקרוס מצופים, רישום פחם על אמ.די.אף, 170X170 ס"מ, הוצג גלריה בנימין - ת"א, 2014

איקרוס
סיפורו של איקרוס המיתולוגי שיצא ביחד עם אביו דדלוס מהמבוך, איקרוס במעופו מעל הים, התקרב לשמש עד אשר נמסה השעווה שחיברה את הנוצות שהודבקו ככנפיים לגופו, הוא צנח ונפל לים.                                .

איקרוס, רישום ונוצות, 35X25 ס"מ, 2012
איקרוס ודדלוס ,שעווה ונוצות, 30 ס"מ, 2014
מבוך, רישום פחם על קרטון, 80X80 ס"מ, ,בית האמנים ת''א, 2012