שווי משקל, 2008

שווי משקל, 2008
שיווי משקל, פוליסטירן וטיח על עמודי עץ, גובה 135 ס״מ, הוצג בבית מאירוב חולון 2008