שובר גלים, 2010

שובר גלים, 2010
שובר גלים 1, צבעי שמן גיריים על נייר חום, 25X35 ס"מ, 2011

שובר גלים
תהליך פירוק והרכבה, נרשם על ידי אמן בשעות בין הערביים, כל סלע סומן במספר אישי (!) שובץ במקומו בשובר הגלים בחוף תל אביב                                                                                                                    .

שובר גלים 2, צבעי שמן גיריים על קרטון, 240X120 ס"מ, 2011
שובר גלים 3, צבעי שמן גיריים על קרטון, 100X70 ס"מ, 2011