2007-2013

רישום על קרטון

 סדרת פסלים רבי הבעה על מצבו של האדם, ברובם נעה דמות או אובייקט כמטולטלת. הן הוצגו  בבית מאירוב בחולון ובגלריה עירונית עפולה ועוד.

בדיקות גורליות, 2012

רישום המתאר את מיפוי המוח בתוך מגנט ענק. סבך חוטים מתקשרים זה לזה ומאיימים על הדמות הזועקת ללא קול בחרדה קיומית.

מסכים, 2012

באריזות מסכי הטלוויזיה, מסמלי תרבות הצריכה, הוסרה הדופן הקדמית ובמעין תיאטרון צלליות מתמודדת דמות בודדת בהוויה מאיימת.

איקרוס, 2012

בתעופתם בעזרת נוצות המצמדות לאבריהם, מנסים דדלום האב ואיקרוס הבן לנוס מהמבוך אליו נקלעו, השעווה שבהם הודבקו הנוצות מסכנת את תעופתם לעבר השמש.

מצופים ושובר גלים, 2012

המצופים הנעים על פני הגלים שזורים על גבי חבל מהווים מטפורות למצב האנושי, הם מתלכדים או מתרחקים
על פי אורך החבל וגובה הגל, מאבק בין חומר ורוח.

פייטה, 2013

האמן מפקיע את דמותה המוכרת ביצירות אמנות רבות מהקשרה. הוא בונה דמות של אידישע מאמה
הבוכה על בנה היחיד ועל בניה שנכחדו בשואה.
מקבילה יהודית של הפייטה.

שפשוף קברים, 2007

הפרוטאז' תיעוד הקברים הארכאי, קיבע על נייר את פני הקברים וקברות בני המשפחה,  תולדת מסע שורשים שערך גד עם אחיו מיכה ואחותו תרצה, כולם אולמן, בשנת 2007.

תערוכת קשרים והקשרים

ראיון עם האמן בעקבות תערוכת ״קשרים והקשרים״, בית האמנים ת״א 2012

סגירת תפריט