2008-2009

פיסול בעץ

 סדרת פסלים רבי הבעה על מצבו של האדם, ברובם נעה דמות או אובייקט כמטולטלת. הן הוצגו  בבית מאירוב בחולון ובגלריה עירונית עפולה ועוד.

תלויים

החתירה לשיווי משקלת, מאפיינת סדרה זו  בין תנועה לעצירה. דמויות פסיביות המחפשות איזונים עדינים.

שיווי משקל

האמן מתמרן בין היש לאין, בין התנועה המתמשכת לבין רגיעה, חיפוש אחר שיווי משקל אישי, הד לתמונת עולם חברתית עכשווית.

ממתינים

דמויות אנוש עשויות בטון, בהמתנה לכיליון הצפוי, הדעיכה איטית לקראת הסוף. בעקבות מסע שורשים, וגילוי  הסבל ללא תוחלת.

מטוטלת

קשרים סמויים וערגה, טלטול בין עולמות מקבילים.

מיצב בהמתנה, גלריה עירונית חולון 2008

טקסט  בעקבות תערוכת התקופה

סגירת תפריט