בקבוקים, קולוגרף, 53X80 ס''מ, 2018,גד_אולמן_gad_ullman
בקבוקים, קולוגרף
פינה, קולוגרף, 53X80 ס''מ, 2018_גד_אולמן_gad_ullman
הדפסים חדשים, קולוגרף
מחדליון, דיין סתום שני עיניים
מחדליון הדפס רשת, הדפס רשת
ריסוס, קולוגרף, גד אולמן 1985
קנה מידה, תצריב + הדפס רשת
גבולות, קנווס
נדודים, קולוגרף
משקפיים לבנות, תצריבים
Close Menu