2014-2018

עבודות אחרונות

 אולמן מתמודד מול הליך נדלני – תמ"א 38 אשר עומד להתרחש בביתו האישי, תהליך בו עליו לעזוב את הסטודיו וחצר הפסלים בהם התגורר ועבד עשרות שנים. את מצוקתו הוא מציג באמצעות חפצים. כמו מכלים מעוכים, בקבוקים מרוקנים, גזעים כרותים וכד' בשפה אישית אותה פיתח משך השנים.

הבית על העץ

פינוי ממקום בו אתה עובד ומתגורר עשרות שנים, אינו תהליך קל. כבר בתלמוד בהשוואה בין אדם לעץ ברור כי העץ אינו יכול ללכת.

פרידות

סדרת דימויים, מטאפורות למצב האנושי על יחסים בין אישיים, אהבות, שנאות, עונשים ופרידות. מחשבות על  אודות הקשר האנושי.

שינוע

בדיקת המושג שינוע. המחזוריות של הפעולות, התקניות וחוסר היכולת לצפיית תוצאת בפעולות לא תקניות.

מיכלים

המיכל הוא דייר קבוע ברפרטואר של גד אולמן, בעבר מיכלים מעשה בני אדם, עתה מימצאים של תרבות הצריכה מכווצים, מעוכים, ומשוטחים.

שורשים וצמרות

מחזור חיי העץ כנמשל למחזור חיי האדם,  גד בהתבוננות בטבע מצא כי השורשים הם בבואה מהופכת של הצמרות.

כריתה

בביקורו של האמן בבית הקברות של אבות אבותיו נתקל בעץ כרות, הוא חזר במספר עבודות על העץ הכרות ונגזרותיו גזעים וראשי מתכת, התקועים בהם כגרזינים.

מתגלגלים

מתגלגלים הוא שמו של פסל בתנועה, עשוי ממתכת, עץ, מנוע.
האופן והאימומים (של הנעלים) מסמלים עזיבה ופינוי ממקום, 2017

סגירת תפריט