נודדים, 1982

נודדים, 1982
הסנה הבוער,הדפס קולוגרף. 52X76 ס''מ, אוסף מוזיאון ישראל - י''ם,1984

נודדים
טקסט טקסט

אוכף, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, אוסף מוזיאון ישראל - י''ם,1981
צידה, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, הוצג במוזיאון עין חרוד 1981, גד אולמן
נאד מים, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, הוצג במוזיאון עין חרוד, 1981