נודדים, 1982

נודדים, 1982

נודדים
טקסט טקסט

אוכף, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, 1981
צידה, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, 1981
נאד מים, הדפס קולוגרף, 52x76 ס״מ, 1981
סגירת תפריט