יד יאירה, 2003

זכות השתיקה, 2004

מולקולות, 2007

ארובות מגדל, 2000

עד 120, 1999

גווילים, 2005

בתנועה, 2002

לזכר יהדות יוון , 1988

פסל סביבתי, 2005