מרחב ציבורי | פיסול חוצות

מולקולות, 2007

גווילים, 2005

פסל סביבתי, 2005

זכות השתיקה, 2004

יד יאירה, 2003

בתנועה, 2002

ארובות מגדל, 2000

עד 120, 1999

הנצחת קהילת סלוניקי, 1988