מקומטות, 2009

מקומטות, 2009
מקומט, טכניקה מעורבת על קנווס, 2009

מקומטות
ההוד והדר של פעם התקמט והלך, הדמויות אינן מאופיינות בתווי פניהן אלא ברגליהן, ובקמטי הלבוש.
הוצג ב2009 בגלריה גלרינה - בת שלמה.                                                                                                                                                                                                             .

מקומט, טכניקה מעורבת על קנווס, 2009
מקומטות, טכניקה מעורבת על קנווס, 2009