מחסום ימי, 2010

מחסום ימי, 2010
מחסום ימי 3, צבע אקרילי על קנווס,40X40 ס"מ, 2010

מחסום ימי
חלק מגוף עבודות מחסום ימי בהם ציורי מצופים שזורים על חבל, ביטוי לקשרים ארעיים המתחלפים בין המצופים בינם לבין עצמם.                                                                                                                      .

מחסום ימי 1, צבע אקרילי על קנווס,40X40 ס"מ, 2010
מחסום ימי 2, צבע אקרילי על קנווס,40X40 ס"מ, 2010
מחסום ימי 3, צבע אקרילי על קנווס,40X40 ס"מ, 2010
מחסום ימי 4, צבע אקרילי על קנווס,40X40 ס"מ, 2010