מחדליון, 1974

מחדליון, 1974
מחדליון, הדפס רשת ומראה כפולה,40x40 ס״מ 1974
הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבוד, 170X80, 1976
הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים
המהפך, בחירות 1977, תצריב צילומי, אגודת הציירים
סגירת תפריט