מחדליון, 1974

מחדליון, 1974
מחדליון, הדפס רשת, 30X30 ס''מ ומראה כפולה, הוצג בבית האמנים ת"א, 1974
הקבינט, (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבוד, 170X80, 1976
הקבינט, (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים, 1974
המהפך, בחירות, תצריב צילומי, הוצג באגודת הציירים, 1977