הפנתרים-השחורים-1969-גד אולמן-ציור על עץ לבוד.jpg
הפנתרים השחורים, 1969 טריפתיכון רישום והתזה על עץ לבוד
יאללה, בית"ר, תצריב, גד אולמן, 1972
הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבו ד, 170X80
הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים
המהפך, בחירות 1977, תצריב צילומי, אגודת הציירים
מחדליון, 1974 הדפס רשת ומראה כפולה
Close Menu