הפנתרים-השחורים-1970-גד אולמן-ציור על עץ לבוד.jpg
הפנתרים השחורים, 1969 טריפתיכון רישום והתזה על עץ לבוד
יאללה, בית"ר, תצריב, גד אולמן,1970
יאללה, בית"ר, תצריב, גד אולמן, 1972
הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבוד, 170X80, 1976
הקבינט, 1974 (שלב ראשון) התזת צבע על עץ לבו ד, 170X80
הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים
הקבינט, 1974 (שלב שני) כתובות מחאה עלידי קהל הצופים
המהפך, בחירות 1977, תצריב צילומי, אגודת הציירים
המהפך, בחירות 1977, תצריב צילומי, אגודת הציירים
מחדליון, הדפס רשת ומראה כפולה,40x40 ס״מ 1974 גד אולמן
מחדליון, 1974 הדפס רשת ומראה כפולה
סגירת תפריט