אמנות | הדפס

הבית על העץ, 2018

גלגלים, 2018

בקבוקים, 2018

מיכלים, 2018

פרידות, 2017

חנוטים, 1984

בעקבות הנודדים, 1982

קנה מידה, 1982

אבן נייר ומספרים, 1978

חורים בסלע, 1978

אבנים מתגלגלות, 1984

הדי מלחמת יום כיפור, 1974

עיניים ושפתיים, 1971

מאחורי הרשת, 1968