שורשים וצמרות, 2016

איקרוס ופייטה, 2013

חרדות על אריזות, 2012

שובר גלים, 2012

מצופים כמחסום ימי, 2010

גבולות, 1982

החדר האטום, 1991

על הכוונת, 1991

אשת ובנות לוט, 1991

ההלם, 1974

תקשורת בעולם של כאוס, 1992

חתך, 1978

עופרת שבירה, 1968