אמנות | רב תחומית

קשרים והקשרים, 2012

מסכים, 2012

תפרים, 2009

חבר חסר, 1995​

רמברנט גליל, 1985

גבולות, 1982

קו ירוק, 1981​

מחדליון,1974