שינוע, 2017

תלויים, 2008

שיווי משקל, 2008

ממתינים, 2008

קופסאות , 2014

במדרון העולה, 2003

לשבור להם את העצמות, 1997

פני נחושת, 1994

כריתה, 1993