אמנות | פיסול

שינוע, 2017

בן לוקח בת, 2015

in out, 2014

שיווי משקל, 2008

בהמתנה, 2008

כבושים, 2004

לשבור להם את העצמות, 1997

במדרון העולה, 1997

המציצן, 1993

לב חוצה עולם מערבה,

ממצאים, 1982

מינאטורה, 1968

אדום, 1965