מועקות, 2006

ללכת על ביצים, 2005

חלות והתנחלויות, 2003

מטקות בפטרה, 2015

קלסרים וקלסתרונים, 1971

הר משה ג'בל מוסא, 1979