אמנות | מיצב

איזונים, 2008

לב חלה, 2006​

טלפונים ציבורים בגלריה, 1981

קלסרים וקלסתרונים, 1971