מיצב

טקסט

לב חלה, 2006

לב חלה  הוצג בגלריית טובה אוסמן ,בתערוכה פוסלו חלות מברונזה פולימר וגבס, חומרים כבדים ובשרניים בהקשרים גופנים,
כביטוי לחרדה קיומית מתמדת . 

מסכים

איקרוס

בתעופתם בעזרת נוצות המצמדות לאבריהם, מנסים דדלום האב ואיקרוס הבן לנוס מהמבוך אליו נקלעו, השעווה שבהם הודבקו הנוצות מסכנת את תעופתם לעבר השמש.

טלפונים ציבורים בגלריה, 1981

טלפונים ציבוריים שבכל אחד הוטמנו מכשירי הקלטת, הוצבו בשנת 1981 בגלריה גבעון בתערוכת קבוצתית.
ההקלטות בשיתוף עם חנוך רון.

סגירת תפריט