הפוך על הפוך, 1991

קשרים והקשרים, 2012

מסכים, 2012

אבני יסוד, 1982

טלפונים ציבורים בגלריה, 1981