הבית על העץ, 2018

פרידות, 2017

מיכלים ובקבוקים, 2017

חנוטים, 1984

בעקבות הנודדים, 1982

קנה מידה, 1982

אבן נייר ומספרים, 1978

חורים בסלע, 1978

אבנים מתגלגלות, 1984

הדי מלחמת יום כיפור, 1974

תצריבי צילומיים ראשונים, 1971

הדפסי רשת ראשונים, 1968