אבנים מתגלגלות, 1984

אבנים מתגלגלות, 1984
אבנים מתגלגלות, קולוגרף ותצריב, 65x52 ס״מ, 1984

אבנים מתגלגלות
טקסט טקסט

עציון גבר, קולוגרף ותצריב, 65x52 ס״מ, 1984